மக்கள் பிரதிநிதிகள்


இணையம் மூலமாக மின்னஞ்சல் மூலம் மக்கள் பிரதிநிதிகளை தொடர்பு கொள்ள.

மாநில சட்ட மன்றம்:

http://www.tn.gov.in/telephone/email-MLA.html

பட்டுக்கோட்டை தொகுதி உறுப்பினரை தொடர்பு கொள்ள:  mlapattukkottai@tn.gov.in

மேலும் சட்ட பேரவையை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள:  http://www.assembly.tn.gov.in/

நாடாளுமன்றம்:

http://india.gov.in/govt/loksabha.php?state_code=%20Tamil%20Nadu


Comments